www.impreunapentruei.ro

  
  
  

Proiect: Starea de sanatate – o prioritate pentru fiecare cetatean!

 

Scop: Identificarea cazurilor de tuberculoza in comunitatea Craica – Baia Mare, orientarea lor catre serviciile specializate, monitorizarea cazurilor de TB, precum si evaluarea accesului la serviciile de sanatate publica a cetatenilor de etnie roma in vederea gasirii unor solutii pentru a reduce riscului de imbolnavire a populatiei. Elaborarea unui set de propuneri si masuri in domeniul sanatatii, care sa contribuie la imbunatatirea politicilor publice care vizeaza grupurile vulnerabile.

Beneficiari: Comunitatea de romi CRAICA – Baia Mare;

Finantator: Open Society Foundations prin Open Society Public Health Program Continue reading

Educaţia – primul pas spre integrare

„EDUCATIA – PRIMUL PAS SPRE INTEGRARE”

Scopul: Facilitarea accesului la educatie fara discriminare si cu sanse egale, a copiilor care provin din familii defavorizate si comunitati de romi, in vederea reducerii riscului de excluziune sociala.

Beneficiari:  70 de copii care provin din familii defavorizate si comunitati de romi care nu au urmat pana in prezent nicio forma de invatamant. Continue reading

RISC -Responsabilitate, Implicare, Scoală şi Comunitate

„RISC – REPONSABILITATE, IMPLICARE, SCOALA SI COMUNITATE”

Scopul: Mobilizarea comunitatii prin implicarea si colaborarea factorilor interesati, in vederea dezvoltarii unui mecanism de sprijin care sa reduca abandonul scolar, absenteismul si excluziunea sociala a copiilor care provin din grupuri vulnerabile.

Beneficiari: 40 de copii din cartierul Craica si Vasile Alecsandri aflati in risc de abandon scolar Continue reading

Intreprinderea Sociala “HUMANITY”

INTREPRINDEREA SOCIALA “HUMANITY”

Scopul: Dezvoltarea si profesionalizarea serviciilor oferite in cadrul unitatii protejate “HUMANITY” in vederea asigurarii unui loc de munca stabil pentru persoanele cu dizabilitati si cele care provin din grupuri vulnerabile, in vederea integarii sociale a acestora.

Perioada de derulare: 2013 – continua si in prezent

Beneficiari: Persoane cu dizabilitati si persoane care provin din grupuri vulnerabile. Continue reading

Centrul de Aproape

“CENTRUL DE APROAPE”

Scopul: Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor de etnie roma si facilitarea accesului la servicii educationale, de sanatate publica si servicii sociale.

Beneficiari: Comunitatile de romi din Sarulesti si Dor Marunt, jud.Calarasi Continue reading

ARHIPERA

“ARHIPERA”

Scopul: Dezvoltarea competentelor profesionale ale comunitatilor de romi in vederea imbunatatirii vietii acestora.

Beneficiari: Comunitatile de romi din Sarulesti si Dor Marunt, jud. Calarasi Continue reading

Solicitare de oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare – „Hârtie pentru fotocopiator, Cod CPV 30197642-8”

Anunt aparut in data de 20.11.2014

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI cu sediul social in Baia Mare, Strada Valea Rosie, Nr 137, Judeţul Maramures, beneficiar al finanţării nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.1. .Promovarea economiei sociale”, in baza contractului nr.  POSDRU/168/6.1/S/143899. titlu proiectului “ButiQ.7”, publica prezenta cerere de oferta pentru achiziţionarea de:

„HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOR – Cod CPV 30197642-8”

Caracteristici:

  • Format A4,
  • 80gr/mp,
  • 500 coli / top,
  • grad de alb 98%
Descarca aici anuntul si formularele:

Urbanism incluziv si dezvoltare comunitara in Baia Mare

“URBANISM INCLUZIV SI DEZVOLTARE COMUNITARA IN BAIA MARE”    

Scopul: imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatilor de romi din Baia Mare si stabilirea unui  dialog si  parteneriat cu autoritatile publice locale in vederea cresterii gradului de incluziune sociala a acestora.

Beneficiari: Comunitatile de romi CRAICA si PIRITA din Baia Mare Continue reading

Raport de activitate al Asociatiei – 2013

Asociaţia Umanitară Împreună pentru Ei

ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI este persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica constituita conform O.G. nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) din România. Constituirea asociatiei a avut loc la data de 27.07.2010 si a dobandit personalitate juridica prin Incheierea Civila a Judecatoriei Baia Mare nr.8097 / 08.09.2010 ramasa definitiva la data de 21.09.2010.

**********

Citeşte Raportul de Activitate 2013