Împreună pentru ei

„IMPREUNA PENTRU EI”- program de donatii si sprijin umanitar.

Scopul: Asigurarea nevoilor de baza ale persoanelor / comunitatilor defavorizate in vederea reducerii riscului de excluziune sociala.

Perioada de derulare: 01.10.2010 – continua si in prezent.

Beneficiari:  familii cu peste 3 copii,  copii aflati in risc de abandon scolar si  persoane / comunitati care traiesc la limita subzistentei.

Activitati: furnizarea de lucruri de stricta necesitate care sa contribuie la reducerea gradului de vulnerabilitate in vederea includerii in programe conexe de educatie, angajare, furnizarea de dizpozitive medicale (carucioare, cadre, carje, aparate auditive, ochelari etc.) si medicamente persoanelor aflate in nevoi, sprijin scolar prin furnizarea de rechizite  pentru copiii care provin din familii defavorizate in vederea reducerii riscului de abandon scolar, furnizarea de alimente persoanelor aflate in dificultate si sprijin financiar pentru interventii chirurgicale la copii.