Educaţia – primul pas spre integrare

„EDUCATIA – PRIMUL PAS SPRE INTEGRARE”

Scopul: Facilitarea accesului la educatie fara discriminare si cu sanse egale, a copiilor care provin din familii defavorizate si comunitati de romi, in vederea reducerii riscului de excluziune sociala.

Beneficiari:  70 de copii care provin din familii defavorizate si comunitati de romi care nu au urmat pana in prezent nicio forma de invatamant.

Activitati:

  • Identificarea beneficiarilor
  • Realizarea evaluarilor sociale ale beneficiarilor
  • Inscrierea intr-o forma de invatamant
  • Organizarea unor activitati educative cu caracter nonformal in vederea familiarizarii copiilor cu grupuri si cu mediul scolar
  • Organizarea unei tabere de vara
  • Organizarea unor evenimente publice pentru a prezenta lucrari realizate de copii in cadrul activitatilor nonformale in scopul de a sensibiliza si implica comunitatea locala in vederea sustinerii acestora in scoala
  • Organizarea unei dezbateri publice pe probleme de educatie, integrare scolara si sociala, discriminare
  • Elaborarea unui ghid de educatie parentala
  • Organizarea unor grupuri de suport pentru parinti

Finantator: Open Society Foundations prin programul „Education Support Program”