Despre noi

 • ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI este persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica constituita conform O.G. nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) din România. Constituirea asociatiei a avut loc la data de 27.07.2010 si a dobandit personalitate juridica prin Incheierea Civila a Judecatoriei Baia Mare nr.8097 / 08.09.2010 ramasa definitiva la data de 21.09.2010.
 • ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI este inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor din Romania la pozitia  62 / 21.09.2010. Principala arie de activitate a organizatiei o reprezinta furnizarea de servicii sociale in vederea combaterii saraciei, derulând programe sociale integrate adaptate nevoilor fiecarei categorii de persoane aflate in situatie de vulnerabilitate.

Toate serviciile sociale furnizate de catre organizatia noastra sunt gratuite.

Viziune

Viziunea ASOCIATIEI UMANITARE IMPREUNA PENTRU EI este o lume mai buna, mai toleranta bazata pe libertate, responsabilitate si respect pentru diversitate.

Misiune

Misiunea noastra consta in promovarea unui model de implicare comunitara prin oferirea de sprijin persoanelor, grupurilor si comunitatilor aflate in situatii de dificultate, avand la baza dragostea fata de semeni.

Scop

Scopul ASOCIATIEI UMANITARE IMPREUNA PENTRU EI :  imbunatatirea calitatii vietii persoanelor si grupurilor aflate in situatii de risc prin furnizarea de servicii sociale gratuite, precum si organizarea / dezvoltarea unor servicii si structuri viabile de economie social care sa vina in intampinarea nevoilor categoriilor aflate in situatii de excluziune sociala.

Obiective

Obiectivele principale ale ASOCIATIEI UMANITARE IMPREUNA PENTRU EI sunt:

 • Imbunatatirea standardelor de viata, mediu si sanatate publica.
 • Dezvoltarea societatii civile prin programe pentru educatie, sanatate, sport, tineret si mediu;
 • Ajutorarea familiilor cu mulţi copii, a persoanelor cu dizabilitati, copiilor sau a celor care sunt in cautarea unui loc de munca, a vârstnicilor aflaţi în imposibilitatea fizică sau materială de a se îngriji şi a se întreţine singure
 • Sprijinirea copiilor aflati in dificultate in vederea reducerii abandonului scolar
 • Promovarea si monitorizarea drepturilor omului si a minoritatilor, a libertatilor civice, mass mediei independente, responsabila si pluralista, transparenta administratiei publice si managementului public, combaterea coruptiei;
 • Dezvoltarea societatii civile prin programe pentru educatie, sanatate, sport, tineret si mediu
 • Realizarea unor structuri de servicii complexe care sa vina în întâmpinarea nevoilor tuturor categoriilor defavorizate
 • Promovarea voluntariatului si responsabilizarea cetatenilor in vederea implicarii acestora in rezolvarea problemelor comunitare, facilitand prin programe si servicii, legatura dintre nevoile din comunitate, resursele existente si persoanele dornice sa se implice in rezolvarea acestora.
 • Dezvoltarea constiintei civice, promovarea unei atitudini responsabile fata de problematicile sociale.
 • Implicarea în strategiile de dezvoltare comunitara durabila la nivel local si national
 • Promovarea, sprijinirea si dezvoltarea activitatilor de economie sociala.

Valori

Valorile pe care le promoveaza ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI  sunt: demnitatea, integritatea, responsabilitatea, transparenta si adevarul, legalitatea, respectul, solidaritatea si voluntariatul.

Beneficiari:

 • persoane lipsite de condiţii minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistenţă
 • medicală, afecţiune familială);
 • persoane cu dizabilităţi fizice, psihice şi/sau sociale;
 • copii aflati in dificultate;
 • familii cu mai multi copii care traiesc la limita subzistentei
 • persoane varstnice
 • comunităţi defavorizate / rome aflate in risc social;

Activităţi

Activitatile principale pe care de desfasoara ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI sunt:

 • furnizarea de servicii sociale
 • consiliere socio-psihologica
 • educatie nonformala
 • asistenta socio-medicala
 • terapie ocupationala
 • consiliere si orientare vocationala
 • mediere pe piata fortei de munca
 • advocacy
 • educatie remediala si invatare asistata
 • activitati de tip “Scoala parintilor”
 • activitati de sprijin pentru inscrierea copiilor in sistemul educational si mentinerea lor in scoala, in vederea reducerii abandonului scolar