Solicitare de oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare – „Hârtie pentru fotocopiator, Cod CPV 30197642-8”

Anunt aparut in data de 20.11.2014

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIATIA UMANITARA IMPREUNA PENTRU EI cu sediul social in Baia Mare, Strada Valea Rosie, Nr 137, Judeţul Maramures, beneficiar al finanţării nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.1. .Promovarea economiei sociale”, in baza contractului nr.  POSDRU/168/6.1/S/143899. titlu proiectului “ButiQ.7”, publica prezenta cerere de oferta pentru achiziţionarea de:

„HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOR – Cod CPV 30197642-8”

Caracteristici:

  • Format A4,
  • 80gr/mp,
  • 500 coli / top,
  • grad de alb 98%
Descarca aici anuntul si formularele: